Bovia Administrationsselskab

Boliger til alle

Bovia er et alment bolig administrationsselskab med godt 5.000 boliger.
I forbindelse med Bovia’s første messedeltagelse har vi udviklet et funktionelt messe koncept.

Ønsker til konceptet var at det var let at stille op, stor signalværdi, skalérbart til forskellige
situationer og understregning af deres identitet.

Herudover har vi også udviklet et annoncekoncept, som skal være med til at øge kendskabet til Bovia.