Prometal

Ingeniørdrevet innovations- og handelshus

ProMetal er et dansk ingeniørdrevet udviklings- og handelshus med aktiviteter inden for primært 2 hovedområder: Ventiler og smedede emner i forskellige stål- og metallegeringer.

Kundegrupperne fordeler sig bredt over det meste af den tunge industri – hvor behovet for kundespecifikke løsninger og opgaver løses af ProMetal i et samarbejde med et meget stort internationalt baseret leverandørnetværk.
I forbindelse med en generel styrkelse af markedsaktiviteterne, søgte ProMetal ny samarbejdspartner inden for kommunikation og markedsføring – og valget faldt på Shark, hvilket vi naturligvis er stolte over.

Til ProMetal har vi udviklet ny visuel identitet og en ny kommunikationsplatform. En del af vores opgave var modernisering af eksisterende materialer – herunder logo. 

For ProMetal har vi løst følgende opgaver:

  • Ny visuel identitet og kommunikationsplatform
  • Modernisering logo
  • Salgsbrochure
  • Annoncer