Dansk Boligbyg

Fra værdier til branding

Da Dansk Boligbygs værdier var solidt indarbejdet i organisationen, vendte vi dem på hovedet og formulerede dem i kundeperspektiv: Hvad kan du som kunde forvente af Dansk Boligbyg?

Samtidig med at vi fortalte markedet, hvad de kan vente af Dansk Boligbyg, forstærkede vi den interne forankring af værdierne, når medarbejderne så dem kommunikeret udadtil.