• Online succes begynder med din digitale strategi. Hvad vil du opnå online? Hvis du ikke har et mål, er alle resultater jo lige gode.

Digital succes

Én af fordelene ved online er, at det er forholdsvis nemt at indsamle data, analysere hvad der fungerer og løbende optimere sin indsats. Derfor tager vi udgangspunkt i, præcis hvor du er. Vi kan se på, hvad du allerede gør godt, og hvad der kan forbedres.

 

Mål baseret på data

Vi begynder med andre ord med at gå dybt i de analytiske værktøjer, du har tilknyttet din digitale tilstedeværelse, så vi kan begynde med fakta om, hvordan du klarer dig. OK – nogle gange er det første, vi gør, faktisk at sætte analyseværktøjerne op, fordi de mangler.

Dér ser vi også på dine målgrupper: Hvem har du allerede kontakt med – og hvem vil du have bedre fat i? Og så er vi allerede i færd med at definere dine mål (KPI’er – Key Performance Indicators). Konkrete, målbare og realistiske mål for, hvad du vil opnå online. 

Datakurver | Shark & Co.

Løbende evaluering og justering

Når vi sammen med dig har sat konkrete, målbare KPI’er, kan vi udstikke retningen, og vi kan se, om resultaterne er gode. Lykkes vi? Ud fra de data vi indsamler, optimerer og justerer vi løbende det, vi gør. Du kan også selv følge med i rapporteringen, og alle beslutninger træffer vi selvfølgelig sammen. Hele tiden med fokus på dine mål.

 

Skal du tiltrække eller konvertere?

I overordnede træk er der to typer af indsatser, alt efter hvor godt du har fat i din målgruppe, og hvor langt de er på kunderejsen, i salgstragten – eller hvad du nu foretrækker at kalde det.

  • Det er tiltrækning, hvor målet er kontakt med nye potentielle kunder.
  • Og det er konvertering, hvor målet er at potentielle kunder bliver reelle kunder – og reelle kunder køber mere.
Løbende evaluering og justering | Shark & Co.